diumenge, 18 de maig de 2014

EDICIONS d'OBRA GRÀFICA

A través d'ENTINTA edicions editem per a artistes i editors i per encàrrec.

Elaborem amb l’autor el BAT (vist-i-plau) i l’estampació del tiratge. Estampem calcografia, xilografia, linoleografia, col·lagrafia i fotogravat amb matrius d’un màxim de 85 x 115 cm. Podeu demanar-nos pressupost a entinta@entinta.net i ens ajustarem a les vostres necessitats.

Els dibuixos que us agraden molt podem convertir-los en gravat. Els podem traspassar a una matriu i, amb una qualitat gràfica extraordinària, fem el tiratge sobre paper 100% cotó.