dimarts, 14 de març de 2017Taller de 90 m2 preparat per a gravar i estampar en tècniques calcogràfiques (aiguafort, aiguatinta, vernís tou, punta seca, manera negra...), col·lagrafia, xilografia, linoleografia i fotogravat. També hi ha l'espai i els mitjans per fer estampació en color.

El taller disposa de:

· tòrcul de 90 x 150 cm
· resinadora
· espai exterior per als mordents, amb cubetes de fins a 75 x 105 cm
· insoladora de 50 x 50 cm
· taules d'estampació amb escalfa planxes
· cubeta per a papers de fins a 115 x 80 cm
· zona de premsat i assecatge de proves
· taules de dibuix i treball

El taller està dirigit per l'artista gravadora Clara Oliva, que compagina la docència i la supervisió d'obra gravada d'altres artistes amb la realització de la seva obra personal.

Des de 2007, a través de Entinta edicions d'art es fan edicions a mida i per a d'altres artistes.

Taller de 90 m2 preparado para grabar y estampar en técnicas calcográficas (aguafuerte, aguatinta, baniz blando, punta seca, manera negra...), collagraph, xilografía, linoleografía y fotograbado. Tiene también los espacios y medios para realizar estampación en color.

El taller dispone de:

· tórculo de 90 x 150 cm

· resinadora
· espacio exterior para los mordientes, con cubetas de 75 x 105 cm
· insoladora de 50 x 50 cm
· mesas de estampación con calienta planchas 
· cubeta para mojar papeles de un máximo de 115 x 80 cm
· zona de premsado y secado de pruebas
· mesas de dibujo y trabajo

El taller está regentado por la artista grabadora Clara Oliva, que compagina la docencia y la supervisión de obra grabada de otros artistas con la realización de su obra personal.

Des de 2007, a través de Entinta edicions d'art se realizan ediciones a medida y para artistas.


CURSOS DE GRAVAT/ Cursos de grabadoAl taller s'organitzen cursos de:

· gravat calcogràfic (punta seca, aiguafort, aiguatinta, vernís tou...)
· tècniques additives (col·lagrafia) sobre diferents tipus de suport
· altres tècniques: fotopolímertransferències

Durant tot l'any i en horaris de matí o tarda.

Són cursos personalitzats on ens adaptem a les vostres necessitats i interessos. 

Demaneu informació a artcontraprova@gmail.com


En el taller se organizan cursos de:

· grabado calcográfico (punta seca, aguafuerte, aguatinta, barniz blando...)

· técnicas aditivas (collagraph) sobre distintos tipos de soporte
· otras técnicas: fotopolímerotransferencias

Durante todo el año y en horarios de mañana o tarde.


Son cursos personalizados donde nos adaptamos a vuestras necesidades e intereses. Pide información en artcontraprova@gmail.com